Proměnlivé příznaky a stadia roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje centrální nervový systém. Jeho příznaky se mohou lišit v závislosti na konkrétním jedinci a stadiu nemoci. Mezi nejčastější symptomy patří únava, problémy s rovnováhou a koordinací pohybů, poruchy citlivosti, slabost svalů a potíže s viděním.

Přesné příčiny roztroušené sklerózy nejsou dosud známé, avšak genetika a imunitní dysfunkce hrají důležitou roli ve vývoji tohoto onemocnění.

Příznaky

Jedná se o proměnlivou chorobu, což znamená, že příznaky a stadia RS mohou u jednotlivých pacientů velmi rozdílně probíhat. Mezi nejčastější příznaky patří únava, slabost svalů, problémy s koordinací pohybů a poruchy citlivosti. Tyto symptomy se mohou objevit postupně nebo náhle a jejich intenzita se také může různit.

Stadia roztroušené sklerózy jsou dělena podle průběhu nemoci a závažnosti symptomatologie. V počátečním stadiu RS dochází k opakovaným relapsům – obdobím zhoršení příznaků – která jsou následována remisemi – obdobím ústupu symptomatologie.

Postupem času však mnoho pacientů začne procházet do sekundárně progresivní fáze RS, ve které již nedochází k úplnému ustoupání symptomatologie mezi relapsy. Existuje také primárně progresivní forma RS, u které nenastupují žádné relapsy ani remise a symptomy se postupně zhoršují.

Každé stadium RS může být individuálně ovlivněno a léčeno, proto je důležité pravidelná spolupráce mezi pacientem a lékařem při sledování a řešení proměnlivých příznaků této nemoci.

Nejčastější symptomy: únava, problémy s rovnováhou a viděním

Jedním z nejčastějších symptomů této nemoci je únava. Pacienti s roztroušenou sklerózou často pociťují silnou únavu a vyčerpání, které se mohou objevit i po krátkodobém fyzickém nebo duševním výkonu. Tato únava může být tak intenzivní, že omezuje každodenní aktivity pacienta a negativně ovlivňuje jeho kvalitu života.

Dalším častým příznakem roztroušené sklerózy jsou problémy s rovnováhou a viděním. Pacienti mohou trpět poruchami koordinace pohybů a nestabilitou při chůzi. Mohou se jim třást ruce nebo nohy, což jim komplikuje provádění jednoduchých úkonů jako je psaní nebo oblékání. Problémy s viděním jsou také běžné u pacientů s touto nemocí – mohou se objevit dvojité vidění, zhoršení ostrosti zraku nebo bolest očí při pohybu očima.

Tyto symptomy mají za následek snížení schopnosti pacienta fungovat v běžném životě a mohou způsobit i psychické nepohodlí.